IFCT0109 – SEGURIDAD INFORMÁTICA

Datos de Interés:

Modalidad:

Presencial

Duración:

518 horas

Fecha inicio:

MAYO

Subvención:

100% gratuito

Titulación:

Certificado de Profesionalidade

Ubicación:

Plaza San Benito

Prazas:

desempregados, autónomos, traballadores.

Código:

IFCT0109

 

A quén vai dirixido?

Accións formativas 2022- 2023 – dirixidas prioritariamente a persoas desempregadas (AFD)

Para achegar a máxima información e visibilidade do Plan formativo para o emprego a impartir durante os anos 2022 e 2023, ao abeiro do disposto na Orde do 16 de abril de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023, e se realiza a súa primeira convocatoria para os exercicios 2022 e 2023 (código de procedemento TR301K).

Formulario de contacto:

  Nombre (requerido)

  Correo electrónico (requerido)

  Teléfono

  Asunto (* añadir el nombre del curso)

  Mensaje (* añadir el nombre del curso)

  Estrutura do certificado:

  • Seguridad en equipos informáticos. (90 horas).
  • Auditoría de seguridad informática. (90 horas).
  • Gestión de incidentes de seguridad informática. (90 horas).
  • Sistemas seguros de acceso y transmisión de datos. (60 horas).
  • Gestión de servicios en el sistema informático. (90 horas).
  • Prácticas profesionales no laborales de Seguridad informática. (80 horas). .

  + info

  Ámbito profesional:

  • Asegurar equipos informáticos.
  • Auditar redes de comunicación y sistemas informáticos.
  • Detectar y responder ante incidentes de seguridad.
  • Diseñar e implementar sistemas seguros de acceso y transmisión de datos.
  • Gestionar servicios en el sistema informático

  Formación de Nivel 3:

  • Licenciatura.
  • Certificado de profesionalidade nivel 3.
  • Certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e ámbito profesional.
  • Cumprir o requisito académico de acceso a ciclos formativos de grao superior ou ter superado as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas.
  • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 e/ou 45 anos.
  • Posuír as competencias clave necesarias, de acordo co establecido no anexo IV do Real decreto 34/2008, para gozar da formación correspondente ao certificado de profesionalidade.